6.11.9 Srdce
 • Typ orgánu: paralelní.  
 • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2 - 3.  
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: není známá  
 • Akutní poškození: v průběhu radioterapie nebo časně po jejím ukončení perikarditis s tvorbou perikardiálního výpotku (ve vystupňovaném případě až tamponáda srdeční).
 • Pozdní poškození: radiační perikarditis, kardiomyopatie (snížení erekční frakce srdeční a poruchy srdečního převodu, ischemická choroba srdeční. Vznik změn postupný a pomalý, v časovém horizontu desítek let.
 • Toleranční dávky: perikarditida:
  • 5% riziko při dávce 35 - 40 Gy;
  • kardiomyopatie: 15 - 20 % riziko při dávce 30 - 36 Gy; 
  • ischemická choroba srdeční: <5% riziko po dávce 30 Gy;  

(odhad tolerančních dávek je značně orientační).

 • Výskyt: při radioterapii pro karcinom prsu, karcinom plic, maligní lymfomy.  
 • Prevence a léčba: pro perikarditidu podávání nesteroidních antirevmatik, případně punkce perikardiálního výpotku při tamponádě srdeční; při kardiomyopatii a ICHS standardní léčba těchto onemocnění.
 
 

powered by sirdik