6.11.14 Močový měchýř
  • Typ orgánu: ---  
  • Vlastní senzitivita: středně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 5 - 10.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: ano.  
  • Akutní poškození: v průběhu radioterapie radiační cystitis (nucení na močení, bolestivé močení, příměs krve v moči).
  • Pozdní poškození: teleangiektázie (spojené s krvácením), redukce kapacity měchýře, ulcerace, vznik nekróz a píštělí.
  • Toleranční dávky: nejsou jasně stanoveny, například 50 % objemu < 70 Gy.  
  • Výskyt: nádory pánevního regionu.  
  • Prevence a léčba: symptomatická.  
 
 

powered by sirdik