6.11.3 Periferní nervy
  • Typ orgánu: sériový  
  • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: ne.  
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, demyelinizace, fibróza a cévní degenerace.
  • Klinické projevy: smíšená porucha čití a motoriky.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): TD 5/5: D = 60 Gy.  
  • Výskyt: Nejlépe dokumentovaným poškozením je poškození brachiálního plexu při léčbě karcinomů plic, hlavy a krku nebo prsu. K poškození může však docházet i v jiných lokalitách.
  • Prevence a léčba: účinná léčba poškození neexistuje.  
 
 

powered by sirdik