6.11.16 Další tkáně
  • Štítná žláza - po radioterapii v oblasti krku je častým následkem hypofunkce štítné žlázy. Tento jev nastává v odstupu měsíců až let po radioterapii. Léčbou je substituce hormonů štítné žlázy.  
  • Měkké tkáně - pozdním následkem radioterapie je fibróza podkoží.
  • Kosti - vzácnou komplikací po radioterapii je osteoradionekróza. Tato komplikace vzniká s odstupem let po radioterapii, zejména po vysokých dávkách (v případě reiradiací).
 
 

powered by sirdik