6.12 Následné (consequential) nežádoucí účinky

Jde o nežádoucí účinky související s nadměrnou akutní reakcí, obvykle spojenou s infekcí. Pozorujeme jí zejména v oblasti dutiny ústní, rekta a močového měchýře a může být příčinou pozdní radiační toxicity nepredikovatelné na základě aplikovaných dávek.

 
 

powered by sirdik