5. - AKUTNÍ NEMOC Z OZÁŘENÍ (ANO)

Při tvorbě této kapitoly autoři vycházeli zejména z učebnic Klinická radiobiologie (editoři Kuna, P., Navrátil, L.), MANUS, Praha 2005, 222 stran, ISBN 80-86571-09-2, Österreicher, J., Vávrová, J.: Přednášky z radiobiologie. MANUS, Praha, 2003, 116 stran, ISBN 80-86571-01-7 a Matoušek, J., Österreicher, J., Linhart, P.: CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. SPBI, Ostrava, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6

 
 

powered by sirdik