5.5 Diagnostická schémata akutní nemoci z ozáření

Přehled subjektivních pocitů postiženého, objektivních příznaků, výsledků laboratorních vyšetření (hematologických a biochemických) po radiačním poškození organizmu v závislosti na velikosti dávky ionizujícího záření uvádíme v přiložených tabulkách (tab 6., tab 7. a tab 8.). V následujících tabulkách časovou následnost příznaků při celkovém radiačním postižení organizmu, v závislosti na absorbované dávce (tab. 9, tab. 10, tab. 11, tab. 12, tab. 13, tab. 14, tab. 15, tab. 16 a tab. 17). Uvedená schémata v tabulkách proto nelze považovat za neměnná, ale pouze za pomocná k umožnění rychlé orientace. Přesnost diagnostické úvahy závisí na zkušenostech ošetřujícího lékaře.

 
 

powered by sirdik