5.4.4 Další vyšetření

Nezbytnou součástí vyšetřovacího procesu je zápis elektrokardiografické křivky, protože až u 39 % postižených v důsledku havárie v Černobylu byla diagnostikována myokardiodystrofie a u 25 %, i přes relativní mládí postižených, známky ischemické choroby srdeční, zřejmě v důsledku stresu.

K posouzení činnosti mozkové tkáně je nezbytné elektroencefalografické vyšetření a aktivity periferních nervů elektromyografie.

Při podezření na virové nebo bakteriální postižení plic, k posouzení střevní peristaltiky a u řady dalších onemocnění je nezbytné rovněž provést, i přes další radiační zátěž postiženého, rentgenologické vyšetření . Nabízí se i další možné alternativy (sonografické vyšetření, využití magnetické rezonance). Volba vhodného diagnostického postupu závisí na zkušenostech ošetřujícího lékaře a neliší se od diagnostických úvah při jiných onemocněních.

 
 

powered by sirdik