5.4.3 Mikrobiologické testy

S ohledem na výrazně oslabený nespecifický i specifický obranný mechanizmus organizmu, dochází k výraznému zvýšení nebezpečí patogenní bakteriální kontaminace organizmu.

Proto ihned po přijetí postiženého na lůžko provádíme odběr materiálu na bakteriologické vyšetření, včetně citlivosti na antibiotika, sputa, moče a stolice, výtěr nosohltanu, případně otevřených ran. Tato vyšetření podle potřeby opakujeme.

V případě septických komplikací nebo při dlouhodobě přetrvávajících, farmakologicky obtížně zvládnutelných vysokých teplotách, odebíráme krev na vyšetření hemokultury.

Při podezření na mykotickou kontaminaci provádíme rovněž odběr příslušného materiálu na tyto patogeny.

 
 

powered by sirdik