5.6 Základy diagnostiky chronické nemoci z ozáření

Chronická nemoc z ozáření se rozvíjí nepozorovaně během dlouhodobého působení malých dávek ionizujícího záření, případně při ozáření osob nízkým dávkovým příkonem.

V jejím průběhu vymezujeme tři stádia:

Počáteční příznaky se projevují především v oblasti regulačních soustav, zatímco pozdější poruchy již nabývají vyhraněnějšího orgánového nebo systémového charakteru.

 
 

powered by sirdik