5.6.2 Stádium výrazné symptomatologie

Charakteristickým rysem pro toto období je vystupňování obtíží uvedených v průběhu předcházejícího stadia. V laboratorních nálezech je však již obraz charakterizující poškození kostní dřeně. Je třeba zdůraznit, že i v tomto období není ještě plně vyčerpána možnost kompenzace.

K uvedeným neurocirkulačním obtížím se připojují závratě dané hypotonií, zvláště diastolického tlaku, dystonie kapilár nehtového lůžka a s ohledem na začínající známky srdečního selhávání pozorujeme na RTG vyšetření rozšíření srdečního stínu a při vyšetření kreatininové clearance snížení renálních funkcí.

Stupňují se bolesti hlavy a zhoršují se i dyspeptické obtíže, na kterých se podílí i porucha funkce slinivky břišní. Postižený si stěžuje na chronické průjmy, nauzeu a váhový úbytek. Snížená je funkce kůry nadledvinek.

Porušené šlachové reflexy, lehká ataxie, horizontální nystagmus, někdy poruchy sluchu i zraku svědčí o začínajícím poškození centrálního nervového systému.

Objevit se mohou rovněž důsledky působení ionizujícího záření na kůži (suchost, lomivost, ztráta elastičnosti, třepící se okraje nehtů) a epilace.

V laboratorním nálezu je zřetelná leukopenie s absolutní neutropenií a lymfopenií. Někdy se již může objevit trombocytopenie. Obraz krevních elementů svědčí odegenerativních změnách (anizocytóza erytrocytů, toxická granula neutrofilních granulocytů).

Zpravidla bývá zvýšena hladina cholesterolu v krevním séru.

S ohledem na sníženou obranyschopnost organizmu se častěji objevují infekční komplikace, postihující zejména dýchací cesty a gastrointestinální trakt.

 
 

powered by sirdik