5.6.3 Stádium nereparabilního poškození

Toto stadium probíhá pod obrazem předčasného opotřebování, případně stárnutí organizmu, spojeného s nereparabilním poškozením některých metabolických pochodů organizmu.

U nemocného převládá obraz svalové hypotonie, hypodynamie, bez regeneračních možností.

Při vyšetření postiženého jsou nápadné trofické změny kůže, na sliznicích jsou ulceronekrotické změny, výrazné hemorragie. Zpravidla se objevuje příměs krve ve stolici a ve zvratcích, i když se v tomto období někdy vystupňuje zácpa. Na kapilárách nehtového lůžka jsou patrné deformity, dochází ke snížení funkce ledvin a detoxikační činnosti jater. O dystrofických změnách myokardu svědčí stenokardie, palpitace, poruchy rytmu, někdy bradykardie, jako známka selhávání i dušnost nemocného i po malé námaze. Pod pouzdrem zadního pólu čočky se začínají objevovat známky katarakty. Snížená až vymizelá je funkce gonád.

 

Hemorrhagie na sliznici jazyka

Hemorrhagie na sliznici jazyka.


V laboratorním obraze pozorujeme leukopenii provázenou buď absolutní lymfopenií nebo již relativní lymfocytózou, trombocytopenií, hypochromní anemií s úbytkem, případně vymizením, retikulocytů. V biochemii se setkáváme s hypoproteinémií a hypercholesterolémií.

S ohledem na celkově oslabený stav organizmu hrozí infekční až septická komplikace, a protože hladina leukocytů je výrazně snížena, místní hnisavá ložiska se neohraničují a dlouho se hojí.

 
 

powered by sirdik