5.4 Laboratorní diagnostika

Laboratorní metody při posuzování poškození organizmu v důsledku radiačního působení by měly splňovat tyto zásady:

1) verifikovat předpokládanou reakci organizmu;

2) charakterizovat změny navozené ionizujícím zářením;

3) upozorňovat na poruchy ohrožující fyziologické děje v organizmu a včas informovat o prognóze, případně posoudit správnost léčebného postupu;

4) být technicky proveditelné v běžně vybavené laboratoři zdravotnického zařízení, případně v mobilní laboratoři;

5) při úzdravě nemocného posoudit fyziologický stav organizmu a umožnit pravidelné, metodicky nenáročné kontroly.

Aby bylo možné dosáhnout výše uvedených předpokladů, je třeba zvolit takové spektrum laboratorních metod, které lze provést v příslušné laboratoři, a které odpovídají stanoveným kritériím. Musíme zdůraznit, že pro první diagnostickou rozvahu změn postačí metody prováděné běžně ve zdravotnických zařízeních, pouze některé speciální testy jsou schopna provést vybraná pracoviště.

 
 

powered by sirdik