6.11.11 Játra
 • Typ orgánu: paralelní.  
 • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 3.  
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká.  
 • Akutní poškození: 2 - 6 týdnů po ukončení radioterapie, hepatomegalie, ascites, zvýšení sérové koncentrace jaterních enzymů. Podkladem bývá trombóza centrální žíly s atrofií okolních hepatocytů.
 • Pozdní poškození: 6 měsíců až více než 1 rok po ozáření, fibrotické změny jater.
 • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): TD 5/5.
  • celý orgán - 30 Gy;
  • 66 % orgánu - 47 Gy; 
  • 33 % orgánu - >90 Gy; 
  • pro ozáření menších částí orgánu riziko zanedbatelné.  
 • Výskyt: Riziko poškození zejména při radioterapii nádorů žlučníku, pankreatu, jater, nádorů  retroperitonea.
 • Prevence a léčba: symptomatická.  
 
 

powered by sirdik