6.11.7 Jícen
 • Typ orgánu: sériový.  
 • Vlastní senzitivita:
  • sliznice - akutně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 10;
  • stěna - pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 3.  
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: zejména na podílu ozářeného obvodu jícnu.  
 • Akutní poškození: v průběhu radioterapie, klinicky významné od 2 týdne. Z klinických projevů váznutí sousta, bolesti při polykání až úplná afagie.  
 • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, na podkladě fibrózy, klinickým projevem stenóza, ulcerace, píštěl.
 • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): celý obvod > 60 Gy.  
 • Výskyt: léčba karcinomu plic, primárních tumorů jícnu.  
 • Prevence a léčba: chirurgická.  
 
 

powered by sirdik