6.11.12 Ledviny
  • Typ orgánu: paralelní.  
  • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2 - 3.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká.  
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, proteinurie, hypertenze, anemie, selhání ledvin. Podkladem je v první fázi poškození endotelu glomerulů, s jejich následnou sklerózou a fibrózou ledvinných tubulů.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): Dmedian < 17 Gy.
  • Výskyt: riziko poškození zejména při radioterapii nádorů žlučníku, pankreatu, jater, nádorů  retroperitonea.
  • Prevence a léčba: prevencí je pouze minimalizace ozáření na ledviny. V časné fázi nežádoucích účinků se v léčbě může uplatnit farmakoterapie (inhibitory  AChE).
 
 

powered by sirdik