6.11.1 Mícha
  • Typ orgánu: sériový. 
  • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2.
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: nízká (významná je dávka na malý objem, existuje však závislost na délce ozářeného míšního segmentu). 
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, v první fázi demyelinizace, dále nekróza bílé hmoty (6-18 měsíců) a ještě později se projevují vaskulární změny (1 - 4 roky).
  • Klinické projevy: parestesie , poruchy hybnosti, transversální léze míšní.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): TD 1/5: Dmax < 50 Gy.
  • Výskyt: Riziko poškození zejména při radioterapii nádorů hlavy a krku, plic, v menší míře oblast  retroperitonea.
  • Prevence a léčba: prevencí je pouze precisní dodržování ozařovacího plánu a tolerančních dávek. 
 
 

powered by sirdik