6.11.6 Sliznice dutiny ústní, polykacích cest
  • Typ orgánu: ----  
  • Vlastní senzitivita: akutně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 10.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká.  
  • Akutní poškození: v průběhu radioterapie, klinicky významné od 2 týdne. Z klinických projevů erytém, nejprve lokalizované, později splývavé fibrinové plaky, ulcerace.
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, na podkladě změn cévního řečiště (atrofie sliznic z hypoperfuse) a  fibrózy měkkých tkání.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): tolerance je dána rychlostí dodání dávky (pro > 60 Gy by neměla být větší než 12 Gy/týden). Při dávce 10 Gy/týden by proliferace měla kompenzovat přibližně 1,5 Gy/den.  
  • Výskyt: Nejvýraznější reakce při léčbě nádorů hlavy a krku.  
  • Prevence a léčba: symptomatická, dodržování hygieny, prevence poranění, preventivní ošetření chrupu, výplachy  antiseptickými roztoky, léčba bolesti, léčba myotických infekcí, analgetika. Léčba fibrózy pouze symptomatická.
 
 

powered by sirdik