6.11.5 Slinné žlázy (příušní, podčelistní)
 • Typ orgánu: paralelní.  
 • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2 - 4.  
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká.  
 • Akutní poškození: významná redukce tvorby slin (xerostomie) již po 1 týdnu radioterapie (apoptóza serosních buněk acinů).
 • Pozdní poškození: plynule navazuje na akutní xerostomii, obnovení funkce významně závisí na vztahu dávka/objem. Příušní žlázy produkují zejména serosní složku slin, ale xerostomie závisí i na tvorbě mucinosní složky, jejichž význam může být podhodnocen.  
 • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření):
  • pro celou žlázu zachování funkce pro Dmean < 26 Gy;
  • pro části 45 Gy pro 25 %;
  • 30 Gy pro 50 %;
  • 15 Gy pro 67 % objemu.  
 • Výskyt: Riziko poškození při radioterapii nádorů hlavy a krku.  
 • Prevence a léčba: prevencí je dodržení toleranční dávky při použití adekvátní radioterapeutické techniky.  
 
 

powered by sirdik