6.11.10 Tenké střevo
 • Typ orgánu: sériový.  
 • Vlastní senzitivita:
  • sliznice - akutně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 10;
  • stroma - pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 3 - 4.
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká pro akutní reakci, nízká pro pozdní reakci.  
 • Akutní poškození: v průběhu radioterapie (od 2 týdne), břišní dyskomfort, bolesti břicha, průjmovitá stolice.  
 • Pozdní poškození: srůsty, poruchy pasáže, píštěle, perforace či nekróza střeva.
 • Toleranční dávky: Dmax bodově < 50 Gy.
 • Výskyt: radioterapie nádorů dutiny břišní.  
 • Prevence a léčba: chirurgické řešení komplikací.  
 
 

powered by sirdik