6.11.2 Mozek
  • Typ orgánu: v některých lokalitách paralelní (po poškození mohou jiné oblasti zastoupit funkci), v jiných sériový (úplný výpadek určité funkce po poškození konkrétní oblasti).  
  • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: nízká.  
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, v první fázi demyelinizace nebo leukoencephalopatie. V další fázi dochází k cévním změnám (teleangiektasie a fokální hemorrhagie). Radionekróza mozkové tkáně může být konečným a nejzávažnějším pozdním nežádoucím účinkem (1 - 2 roky po radioterapii).
  • Klinické projevy: dle lokalizace poškození, poruchy paměti, chování, hybnosti, demence.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): TD 5/5: D = 60 Gy.  
  • Výskyt: Riziko poškození zejména při radioterapii mozkových nádorů, nádorů nosohltanu a vedlejších dutin nosních.  
  • Prevence a léčba: účinná léčba poškození neexistuje.  
 
 

powered by sirdik