6.11.13 Rektum
 • Typ orgánu: sériový.  
 • Vlastní senzitivita
  • sliznice - akutně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 10;
  • stroma - pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 3 - 4.  
 • Závislost na ozářeném objemu orgánu: nízká.  
 • Akutní poškození: v průběhu radioterapie (od 3. týdne), nucení na stolici, bolesti v konečníku, průjmy, odchod hlenů, krvácení.  
 • Pozdní poškození: krvácení, stenóza konečníku, píštěl (mezi konečníkem a kůží nebo močovým měchýřem), perforace či nekróza.
 • Toleranční dávky: sady parametrů, např. Dmean < 50 Gy; D (V25) < 70 Gy.
 • Výskyt: závažnější poškození pozorujeme při kurativní radioterapii pánevních malignit, zejména karcinomu prostaty a karcinomu čípku děložního. Akutní nežádoucí účinky se vyskytují u větší části léčených pacientů, již při dávkách okolo 30 Gy (při normofrakcionované radioterapii). Pozdní nežádoucí účinky jsou vzácnější (například krvácení po léčbě pro karcinom prostaty okolo 20 %, ale výjimečné nejsou ani závažnější efekty (do 1%)).
 • Prevence a léčba : Průběh akutní reakce lze zmírnit dietními opatřeními (nedráždivá, dobře stravitelná strava, vyloučení mastných jídel, omezení vlákniny, nadýmavé stravy). Při průjmech je na místě farmakoterapie. Důležitá je dostatečná hydratace. Chronické změny lze ovlivnit antiflogistiky, lokálním laserovým ošetřením teleangiektatických cév. Těžké pozdní nežádoucí účinky mohou vyžadovat chirurgické řešení.
 
 

powered by sirdik