6.11.8 Plíce
  • Typ orgánu: paralelní.  
  • Vlastní senzitivita: pozdně reagující tkáň, poměr α/β ≈ 2 - 4.  
  • Závislost na ozářeném objemu orgánu: vysoká.  
  • Akutní poškození: 2 - 6 měsíců po radioterapii, na podkladě zesílení stěny plicních alveolů, teploty, suchý kašel, dušnost.  
  • Pozdní poškození: měsíce až roky po ukončení radioterapie, plicní fibróza projevující se dušností a následnými kardiálními komplikacemi.
  • Toleranční dávky (normofrakcionované ozáření): TD 5/5.  
  • Výskyt: riziko poškození při radioterapii plicních nádorů, tumorů jícnu. Riziko též při ozařování lymfomů.  
  • Prevence a léčba: léčbou akutní fáze je aplikace kortikosteroidů, antibiotik a kyslíku. Léčba fibrózy je pouze symptomatická.
 
 

powered by sirdik