9.8.5 Systémová ochrana

Tento způsob ochrany se ordinuje jen při některých fotodermatózách. Jedná se například o antimalarika, léky ovlivňující prostaglandiny a karotenoidy. Nejvíce se používá beta-karoten, který má současně i antioxidační účinky. Podávání beta-karotenu je založeno na jeho selektivní akumulaci v podkožní tukové tkáni, která dovoluje, aby tento pigment (rozptýlený jak v epidermis, tak v dermis) účinkoval jako membránový stabilizátor a vychytávač různých forem reaktivního kyslíku, které jsou vyvolány UV ozářením.

 
 

powered by sirdik