9.7 Opalování v soláriích

Světová zdravotnická organizace WHO se v srpnu 2004 obrátila na vlády zemí, které se nově staly členy EU s informací o své iniciativě v oblasti prevence poškozování zdraví vlivem UV záření při opalování v soláriích. Používané přístroje vyzařují UV A a UV B záření, obojí poškozuje DNA v buňkách kůže. UV B o vlnové délce 295 - 320 nm má velmi dobře známé karcinogenní účinky a vede k rozvoji novotvarů na kůži. Současné vědecké studie dokazují, že vysoké dávky dlouhovlnného UV A záření se na tvorbě karcinomu podílejí. V zásadě solária emitují především UV A a malou dávku UV B. V posledních letech jsou ozařovací lampy vyráběny tak, že produkují více UV B, aby se přiblížily slunečnímu spektru a urychlilo se opálení. Nové studie prokazují závislost mezi užíváním solária a výskytem maligního melanomu, bazocelulárního karcinomu kůže a skvamózní formy karcinomu kůže. Je široce rozšířen omyl, že opálení získané v soláriu chrání kůži před spálením při letním pobytu na slunci. Ve skutečnosti toto opálení chrání proti slunečnímu spálení jen v omezené míře. Opálení ze solária poskytuje ochranu srovnatelnou s nízkým ochranným faktorem (SPF 2 - 3).

Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením doporučuje vyhnout se návštěvě solária:

  • lidem mladším než 18 let;
  • těhotným ženám;
  • lidem s teplotou nebo užívajícím jakékoliv léky (nutná konzultace s lékařem);
  • osobám s pokožkou, která se špatně opaluje a je pokryta velkým počtem névů (víc než 30);
  • osobám, které mají tendenci k tvorbě pih a v minulosti se na slunci spálili;
  • osobám s prekancerózami (např. solární keratózy) nebo které měli v minulosti maligní kožní léze či sluněním poškozenou pokožku (vrásky ve tváři, nepravidelné pigmentové skvrny na tváři či na rukou).
  • Nepoužívat v soláriích kosmetiku, která zvyšuje citlivost vůči UV záření (zejména parfémy).

 
 

powered by sirdik