9.2 UV záření – definice, fyzikální vymezení pojmu UV záření

Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo ve spektrální oblasti λ = 100 - 400 nm.

 

Záření jednotlivých vlnových délek zastoupených v terestrálním záření v procentech

Záření jednotlivých vlnových délek zastoupených v terestrálním záření v procentech

 
 

powered by sirdik