9.1 Úvod

Kosmické záření se dělí na tři složky: galaktické záření, sluneční záření a záření radiačních (van Allenových) pásů Země. Galaktické záření pochází z hlubokých oblastí vesmíru a skládá se z protonů (85 %), jader helia (11 %), těžších jader prakticky všech prvků soustavy (1 %) a elektronů (3 %).

Ze Slunce na Zem dopadá mimo jiné optické záření, které je součástí elektromagnetického vlnění. Optické záření je složeno z 50 % viditelného světla, ze 45 % infračerveného záření a z 5 % ultrafialového (UV) záření. UV záření je elektromagnetické vlnění se stejnou fyzikální povahou jakou má světlo, liší se pouze vlnovou délkou, která je menší než vlnové délky světla.

 

Spektrum elektromagnetického záření

Spektrum elektromagnetického záření

 
 

powered by sirdik