9.8.7 Pasivní ochrana

Sunscreeny jsou látky, které ochraňují lidskou kůži před působením UV záření. Tyto přípravky jsou dodávány v podobě roztoků, gelů, krémů. Doporučení Evropské komise 2006/647/ES zavádí nové požadavky na způsob značení výše ochrany, který je srozumitelný pro spotřebitele. Nově musí každý prostředek zajistit nejen ochranu proti UV B záření, ale i ochranu proti UV A záření. Ochrana proti UV A záření musí představovat minimálně jednu třetinu hodnoty udávané pro ochranu proti UV B. Pro značení výše ochrany proti UV B se používají 4 kategorie: nízká (SPF 6-10), střední (SPF 15-25), vysoká (SPF 30-50) a velmi vysoká SPF (50+). Kromě značení kategorie je možno nadále uvádět i konkrétní hodnotu SPF (sun protection factor).

 

Piktogramy doporučené Evropskou komisí 2006/647/ES

Chraňte se oděvem, klobouk a brýle poskytují další ochranu

Chraňte se oděvem, klobouk a brýle poskytují další ochranu.

Aplikujte ochranné prostředky v dostatečném množství a opakovaně

Aplikujte ochranné prostředky v dostatečném množství a opakovaně.

Vyvarujte se slunečnímu záření v době poledne

Vyvarujte se slunečnímu záření v době poledne.

Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci

Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci.

Prostředek poskytuje ochranu proti UVA v požadované výši

Prostředek poskytuje ochranu proti UVA v požadované výši.

 
 

powered by sirdik