9.8.4 Ochrana proti UV záření u dětí

Existují speciální ochranné programy "Sun protection programmes", které se zabývají ochranou dětí před UV zářením. Cílem je zvyšovat informovanost o škodlivých účincích UV záření a dosáhnutím změn v životním stylu dětí aby se zmírnil trend narůstajícího počtu rakoviny kůže. Kromě zdravotních důvodů, programy si také kladou za cíl snížení případných finančních nákladů spojených se zdravotní péčí při léčbě rakoviny kůže. Protože jsou děti ve vývoji, jsou více náchylné k enviromentálním hrozbám a může být poškozen nevyvinutý imunitní systém. Tyto programy v ČR nejsou.

 

Ochrana před slunečním UV zářením - UV index a doporučení Evropské komise

Ochrana před slunečním UV zářením - UV index a doporučení Evropské komise

 
 

powered by sirdik