9.5.3 Změny v imunitní odpovědi způsobené UV zářením

International Agency for Research on Cancer v roce 2005 vydala studie o efektech a mechanismu působení UV záření na imunitní systém. Týká se to pouze vlivu UV A záření z umělých zdrojů. U lidí byla tato studie prováděna na dobrovolnících a byla zkoumána odolnost organismu po expozici UV. UV lampy používány samostatně bez fotosenzitizéru způsobují dermatitidy a sluneční alergie, což ukazuje jasný účinek na imunitní systém kůže. Tato studie současně prokázala snížení lymfocytů a změny v subpopulacích bílých krvinek. UV A i UV B ovlivňují imunitní systém vzdálenými interakcemi a mechanismy v závislosti na množství a intenzitě záření. Poškození organizmu volnými radikály vyvolává celkové oslabení imunitního systému a náchylnost k tvorbě nádorů (zvýšení vnímavosti ke karcinogenezi). Vše toto ukazuje, že UV A záření se podílí na indukci neoplastických procesů.

Dlouhodobé působení UV záření může na kůži vyvolat i chronické změny, které již mohou být do jisté míry nevratné - aktinické stárnutí kůže ("photoageing") a narušení imunitních reakcí (fotoimunosuprese), které se může spolupodílet na rozvoji rakoviny kůže (fotokarcinogeneze).

 
 

powered by sirdik