9.5.2 Buněčné poškození

UV A i UV B záření mohou poškodit buňky různými mechanismy - oba typy způsobují expresi proteinu p53 a bcl-2 proteinu, které hrají důležitou roli v UV zářením indukované apoptóze. Reparace DNA a apoptóza chrání buněčnou integritu proti UV poškození. Jedna studie dokonce uvádí, že existují různé cesty apoptózy v závislosti na vlnové délce záření. Ozáření melanocytů UV A nebo UV B zářením vede ke změnám různých intracelulárních proteinů, které mohou indukovat vznik melanomu rozdílnou intracelulární cestou.

 

Poškození buňky UV zářením

Poškození buňky UV zářením

 
 

powered by sirdik