7.7.2 Ozáření obyvatel

Při ochraně obyvatel před účinky ionizujícího záření si je třeba uvědomit, že každý z nás je vystaven působení přírodnímu ozáření, které na lidstvo působí od počátku vniku života na Zemi. Toto ozáření není stejné ve všech místech, neboť jeho úroveň je do určité míry ovlivněna geologickými podmínkami v dané lokalitě, nadmořskou výškou a také způsobem života, zejména pokud jde o skladbu potravin. Podle UNSCEAR je průměrná hodnota roční efektivní dávky od přírodních zdrojů záření kolem 2,4 mSv (obr. 36).

 

Některé údaje o ozáření obyvatel z různých přírodních zdrojů

Obr. 36. Některé údaje o ozáření obyvatel z různých přírodních zdrojů

 

K ozáření obyvatel přispívají přírodní radionuklidy obsažené ve vzduchu, vodě a potravinách a dále vnější záření od radionuklidů vyskytujících se v horninách a stavebních materiálech. Největší příspěvek však pochází z radonu, který se může hromadit v nevětraných místnostech a inhalace jeho dceřiných produktů se pak dominantním způsobem podílí na celkové efektivní dávce, ke které dále přispívá významnou mírou i kosmické záření).

V České republice je úroveň přírodního radiačního pozadí poněkud vyšší než celosvětový průměr udávaný UNCEAR a činí kolem 3-4 mSv/r (obr. 37). Na tomto obrázku jsou rovněž uvedeny příspěvky k ozáření obyvatel z různých aplikací umělých zdrojů, kde je vidět, že většina tohoto ozáření pochází z jeho použití v medicíně.

 

Průměrná roční efektivní dávka obyvatele ČR

Obr. 37. Průměrná roční efektivní dávka obyvatele ČR

 
 

powered by sirdik