4.3 Umělé zdroje záření

Ionizující záření nachází uplatnění v různých oblastech lidské činnosti. Do radiační zátěže z umělých zdrojů se zahrnují dávky pracovníků i obyvatelstva jak ve vztahu k profesionálnímu ozáření při činnostech se zdroji ionizujícího záření, tak v souvislosti s lékařským ozářením pacientů. V rámci této kapitoly se budeme věnovat zejména zdrojům ionizujícího záření využívaných ve zdravotnictví, radionuklidům nacházejícím se v životním prostředí po havárii jaderné elektrárny Černobyl a po zkouškách jaderných zbraní a zdrojům ionizujícího záření, které nalezly uplatnění v průmyslu. Je nutno podotknout, že kromě lékařského ozáření se ostatní zdroje na ozáření člověka podílí minimálně.

 
 

powered by sirdik