4.4 Klíčová literatura
 • BUČINA, I., DVOŘÁK, Z., MALÁTOVÁ, I. et al. Radionuklidy z černobylské havárie v půdě na území ČSSR: jejich původ, depozice a distribuce. In: Některé výsledky monitorování následků černobylské havárie v ČSSR. Praha: Československá komise pro atomovou energii. Ústřední informační středisko pro jaderný program, 1988, 65 s.  
 • HŮLKA, J., MALÁTOVÁ, I. Radiační situace v České republice [online]. 2006 [cit. 2008-03-25]. Dostupné z: http://www.suro.cz/cz/publikace/cernobyl/radiacni_situace_v_cr_po_cernobylu.pdf.  
 • KLENER, V. et al. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Azin, 2000, 619 s., ISBN 80-238-3703-6.
 • KOLEKTIV AUTORŮ: 10 let od havárie jaderného reaktoru v Černobylu - důsledky a poučení. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany, 1996, 80 s.  
 • KOLEKTIV AUTORŮ: Zpráva o radiační situaci na území ČSSR po havárii jaderné elektrárny Černobyl, 1. vyd. Praha: Institut hygieny a epidemiologie, 1987, 168 s.  
 • NAVRÁTIL, L., ROSINA, J. et al. Medicínská biofyzika. Praha: Grada Publishing, 2005, 524 s., ISBN 80-247-1152-4.
 • NEKULA, J., HEŘMAN, M., VOMÁČKA, J. et al. Radiologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 208 s., ISBN 80-244-0259-9.
 • PETERA, J. Moderní radioterapeutické metody. V. díl. Brachyterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998, 33 s., ISBN 80-7013-266-3.
 • Sources and effects of ionizing radiation, UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with scientific annexes, vol. I., 2000, 658 s.  
 • SPURNÝ, V., ŠLAMPA, P. Moderní radioterapeutické metody. VI. díl. Základy radioterapie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999, 118 s., ISBN 80-7013-267-1.
 • ŠVEC, J. Radioaktivita a ionizující záření. Ostrava: SPBI, 2005, 35 s., ISBN 80-86634-62-0.
 • ULMANN, V. Jaderná fyzika, ionizující záření, radiologie [online]. 2010 [cit. 2010-07-25]. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/.
 
 

powered by sirdik