4.1 Úvod

Zdroje ionizujícího záření rozdělujeme na přírodní zdroje a umělé zdroje. I když největší pozornost a obavy jsou dnes soustředěny na umělé zdroje záření, zvláště jaderná zařízení, jak je vidět z následujícího obrázku, je zdaleka největší ozáření obyvatelstva způsobeno zdroji přírodními. Průměrná hodnota efektivní dávky z přírodních zdrojů pro státy Evropské unie je 2,2 mSv. V České republice se v závislosti na charakteru podloží významně projevuje příspěvek radonu a jeho dceřiných produktů, proto je průměrná efektivní dávka z ozáření z přírodního pozadí na úrovni 3,4 mSv za rok.

ozareni-obyvatelstva.xls

Přehled zdrojů ozáření a rozdělení dávek obyvatelstvu.

 
 

powered by sirdik