7.9 Situace v České republice

Česká republika přistoupila ke všem klíčovým mezinárodním smlouvám a úmluvám, které se vztahují k oblasti mírového využívání jaderné energie. Aplikuje je buď přímo, nebo prostřednictvím přijaté jaderné legislativy. Česká republika je v dané oblasti vázána rovněž řadou bilaterálních dohod.

 
 

powered by sirdik