7.9.1 Legislativa

V roce 2002 vstoupily v České republice v platnost nové právní předpisy, kterými byla provedena harmonizace práva v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření s právem EU/ES (Evropské unie a Evropských společenství) a transpozice relevantních právních předpisů. Základním právním předpisem, kterým bylo zavedeno "evropské" právo do našeho právního řádu je zákon č. 13/2002 Sb., kterým byl doplněn a změněn zákon č. 18/1997 Sb., Atomový zákon.

Atomový zákon byl přijat v roce 1997 a byl to první zákon, který shrnul a upravil systémově právo, které se týká jak jaderné energie, jaderné bezpečnosti, tak i nakládání s radioaktivními odpady.

 
 

powered by sirdik