7.8 Role mezinárodních organizací v radiační ochraně

V současné době je situace v radiační ochraně, stejně jak je tomu u většiny oborů lidské činnosti, celosvětově standardizována tím, že se stále v širším měřítku uplatňují doporučení různých mezinárodních odborných komisí a organizací. Národní legislativa ve většině zemí je dnes odvozena z těchto doporučení, které odrážejí výsledky výzkumu a vývoje v této oblasti. Jen tak je možné unifikovat požadavky na radiační ochranu s cílem zajistit, aby riziko spojené s aplikacemi radiačních a jaderných technologií bylo co nejmenší.

 
 

powered by sirdik