7.8.3 Evropská unie

Všechny členské země Evropské unie (EU) jsou také členy Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), jehož dokumenty upravují obecně problematiku ochrany zdraví před účinky ionizujícího záření (obr. 45). Požadavky na radiační ochranu jsou obsaženy v řadě směrnic a doporučení, které dotvářejí komunitární právo v dané oblasti a sjednocují praxi radiační ochrany ve všech státech EU. Partnerem EU v otázkách radiační ochrany a jaderné bezpečnosti je za Českou republiku Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

 

Sídlo Evropské unie v Bruselu, Prezident Evropské komise José M. Barosso a ukázka jedné z hlavních směrnic EU v oblasti radiační ochrany

Obr. 45. Sídlo Evropské unie v Bruselu, Prezident Evropské komise José M. Barosso a ukázka jedné z hlavních směrnic EU v oblasti radiační ochrany

 

Hlavní směrnice a doporučení EU týkající se radiační ochrany zahrnují:

a) Základní principy radiační ochrany (směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanovují základní bezpečnostní standardy na ochranu pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření);

b) Lékařské ozáření (směrnice Rady 97/43/Euratom o ochraně jednotlivců před riziky ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením);

c) Radiační ochrana pracovníků se zdroji ( směrnice Rady 90/641/Euratom o operativní ochraně smluvních pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření při jejich činnostech v kontrolovaných pásmech);

d) Kontrola uzavřených zářičů a opuštěných zdrojů (směrnice Rady 2003/122/Euratom o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů);

e) Přeprava radioaktivních odpadů a radioaktivních látek (směrnice Rady 92/3/Euratom o dozoru a kontrole přepravy radioaktivních odpadů mezi členskými státy a dovnitř nebo ven ze Společenství).

 
 

powered by sirdik