6.14.9 Techniky sloužící pro zaměření cílů během frakcí radioterapie

Přesné nastavení nemocného pro každou frakci radioterapie je zásadní pro kvalitní provedení celé léčby. K zajištění této přesnosti se používají techniky srovnávající aktuální průmět svazku záření vůči referenčnímu zobrazení (RTG, CT). Ozařovací přístroje jsou pro tyto účely vybaveny portálovým zobrazovacím zařízením, doplňkovým RTG zobrazovacím systémem (pro 2D RTG kontrolu nebo pro CT kontrolu v ozařovací poloze („cone-beam CT), nebo RTG zobrazením ve dvou na sebe kolmých projekcích. Všechny tyto techniky se souhrnně označují jako techniky radioterapie řízené obrazem (IGRT - image guided radiation therapy).

 
 

powered by sirdik