6.14.7 Simulace

Simulace označuje přenesení ozařovacího plánu na nemocného a zakreslení značek, podle kterých bude nemocný nastavován pro jednotlivé frakce radioterapie. Toho je možné dosáhnou různými způsoby, z nichž nejpoužívanější je klasická RTG simulace. RTG simulátor má stejné parametry jako ozařovací přístroj a simulace se prování porovnáváním rekonstruovaného virtuálního obrazu získaného při CT vyšetření s aktuálně provedeným RTG snímkem. Poloha nemocného se upraví tak, aby byly snímky identické. Dalšími variantami jsou virtuální simulace a CT simulace.

 

RTG simulátor (firma Varian)

RTG simulátor (firma Varian).

 
 

powered by sirdik