6.14.2 Volba ozařovací polohy, fixace pacienta

Ozařovací poloha musí:

 • umožňovat ozáření ložiska bez zbytečného ozáření zdravých tkání;  
 • musí být dostatečně pohodlná pro nemocného, aby nedocházelo k pohybům nemocného během jednotlivých frakcí radioterapie;  
 • musí být reprodukovatelná během celého průběhu radioterapie. Požadovaná přesnost v nastavení pacientů pro radioterapii se v závislosti na používaných technikách pohybuje od 1 do 10 mm.  
 • K zajištění reprodukovatelnosti ozařovací polohy se používá  fixačních pomůcek. Mezi nejčastěji používané pomůcky patří:
  • sestavy tvarovaných podložek pro různé lokality těla;
  • termoplastové masky (tvarovatelné při teplotách okolo 60 °C, které kopírují tvar těla nemocného a rychle tuhnou při pokojové teplotě)(vhodné zejména pro hlavu a krk, pánev); 
  • vakuové fixace (zejména vhodné pro končetiny); 
  • nastavitelné karbonové desky (nádory prsu); 
  • stereotaktické rámy (invazivně přichycené šrouby do skeletu lebky)(pro ozáření některých intrakraniálních nádorů). Podmínkou je, aby materiál významně neabsorboval ionizující záření.  
 
 

powered by sirdik