6.14.3 Zakreslení cílových objemů

Zásadním krokem je zakreslení cílových objemů do získané obrazové dokumentace. Zakreslení se provádí v počítačových programech pro plánování radioterapie. Stanovují se:

  • kritické orgány (OAR - organ at risk), tj. všechny relevantní struktury, které by mohly být zářením poškozeny a které je vhodné chránit před vysokou dávkou záření;  
  • cílové objemy pro radioterapii, tj. oblasti nádoru nebo oblasti vysoce rizikové z postižení nádorem. Zde rozlišujeme:
    • GTV (gross tumor volume), objem nádoru rozlišitelný na zobrazovacích a klinických vyšetřeních;
    • CTV (clinical target volume), objem zahrnující GTV, rozšířený o oblasti možného, ale neprokázaného šíření nádoru (například o skupiny lymfatických uzlin, do kterých nádor může s vysokou pravděpodobností metastazovat);
    • PTV (planning target volume), objem zahrnující CTV, rozšířený o určitý bezpečnostní lem. Tento „bezpečnostní lem" bere v úvahu nejistoty související s nepřesnostmi radioterapie a pohyby tkání v pacientovi.

3D rekonstrukce anatomického vztahu PTV (prostata a bezpečnostní lem) a kritických orgánů (močový měchýř (modře) a rektum (zeleně)

3D rekonstrukce anatomického vztahu PTV (prostata a bezpečnostní lem) a kritických orgánů (močový měchýř (modře) a rektum (zeleně).

 
 

powered by sirdik