6.14.8 Ozáření

K terapii se v současné době používají tyto typy ozařovacích přístrojů:

 • Terapeutické RTG přístroje  
  • Druh záření, charakteristiky: fotony (záření X), napětí 20-200 kV, absorpce záření na povrchu;
  • ozařovací techniky: jednoduché techniky, 1 přímé pole, jednoduché výpočty;
  • indikace: kožní nádory, paliativní radioterapie kostních metastáz (povrchově uložených), léčba nenádorových onemocnění.

Terapeutický RTG přístroj

Terapeutický RTG přístroj.


 • Radioizotopové ozařovače
  •  Druh záření, charakteristiky: fotony (záření gamma), energie svazku 0,6 MeV (Cs), 1,2 MeV (Co), build-up efekt, maximum dávky pod povrchem;
  • ozařovací techniky: pro cesiové ozařovače jako pro RTG, pro kobaltové složitější vícepolové techniky;
  • indikace: paliativní radioterapie, v kurativní léčbě má omezené uplatnění;
  • poznámka: Lekselův Gamma nůž je variantou kobaltového přístroje pro stereotaktickou radioterapii.

Přístroj pro brachyterapii Gammamed (firma Varian)

Přístroj pro brachyterapii Gammamed (firma Varian).


 • Lineární urychlovače
  • Druh záření, charakteristiky: fotony (záření X), energie svazku od 4 MeV do 18 MeV nebo elektronové svazky energie 4 - 20 MeV;
  • ozařovací techniky: elektrony - jednoduché techniky, 1 přímé pole, jednoduché výpočty; fotony - od jednoduchých technik pro paliativní radioterapii po techniky využívající několika desítek polí a s modulací intenzity;
  • indikace: elektrony - kožní nádory, povrchová a podpovrchová ložiska; fotony - kurativní radioterapie všech lokalizací.

Lineární urychlovač (firma Varian) umožňující ozařování svazkem fotonů o energii 6 a 18 MeV a elektronovými svazky

Lineární urychlovač (firma Varian) umožňující ozařování svazkem fotonů o energii 6 a 18 MeV a elektronovými svazky. Přístroj je vybaven RTG rameny pro techniky IGRT.

 

Vícelistový kolimátor modulující svazek záření v lineárním urychlovači

Vícelistový kolimátor modulující svazek záření v lineárním urychlovači.


 • Částicová radioterapie - protony, jádra prvků
  • Druh záření, charakteristiky: protony nebo jádra těžších prvků, při absorpci Braggův pík, pro těžší částice vyšší biologická účinnost;
  • ozařovací techniky: jednoduché techniky, 1 - 2 pole;
  • indikace: v současné době se indikace upřesňují, obvykle nádory neozářitelné optimálně na lineárních urychlovačích. Příklady v současnosti akceptovaných indikací: nádory baze lební, mozkové nádory, karcinom prostaty.
 
 

powered by sirdik