8.6.6 Typy a kombinace PUVA terapie

Při celkovém podání psoralenu přetrvává fotosenzitivita nejméně 6 - 8 hodin. Pacient se tedy nesmí po zbytek dne, kdy proběhla fototerapie, vystavovat slunečnímu záření a musí nosit sluneční brýle. Tomuto nežádoucímu jevu se dá zabránit lokálním použitím fotosenzibilizátoru buď při koupelové PUVA terapii - Bath-PUVA, nebo při lokální PUVA terapii. U koupelové PUVA se pacient 30 minut před UV A ozářením vykoupe v roztoku 8-MOP. Lokální aplikace PUVA spočívá v nanášení psoralenu v roztoku či krému přímo na postiženou oblast kůže. Využívá se zejména k léčbě areátní alopecie či vitiliga u dětí. Modifikací fotochemoterapie je extrakorporální fotoforéza (extracorporal photophoresis - ECP). Její princip je založen na kontinuálním odběru venózní krve, ze které jsou na separátoru buněk centrifugací odděleny erytrocyty a lymfocyty.

Erytrocyty jsou ihned převáděny zpátky pacientovi do krevního oběhu. K lymfocytům je přidán fotosenzibilizátor 8-MOP a následně jsou ozářeny UV A zářením. Poté jsou vráceny také do oběhu. Léčba probíhá 1x - 2x měsíčně. Lze ji provádět i dlouhodobě, déle než 24 měsíců. Fotoforézu můžeme kombinovat i s jinými léčebnými metodami, např. s podáváním rexinoidu, radioterapií. Pacienty je tato léčba dobře tolerovaná a indikována je pro erytrodermické formy kožních T-lymfomů, Sézaryho syndromu, reakce štěpu proti hostiteli, pro progresivní systémovou sklerodermii a jiné. Ve stadiu zkoušek jsou indikace jako diabetes mellitus 1. typu, Crohnova choroba, revmatoidní artritida. Ve vývoji je i přístroj pro děti.

Jako chemofotochemoterapie se označuje kombinace PUVA terapie s dalším chemoterapeutikem. Nejčastěji využívanou kombinací je RePUVA = PUVA + retinoid (derivát vitamínu A). Urychluje nástup léčebného účinku, a tím snižuje kumulativní dávku UVA záření.

 
 

powered by sirdik