8.3.6 Stomatologie

Terapeutický laser má ve stomatologii široké pole působnosti a tomu odpovídající perspektivy. Ústní sliznice je na světlo rovněž citlivá, a tak je možné dosáhnout pozitivních výsledků i při nízkých hustotách energie. Nejčastěji se laser používá k léčbě zánětlivých onemocnění v ústní dutině (pulpitis, gingivitis, paradentóza, herpes, afty apod.) a pro navození analgetického efektu při bolestivých onemocněních a zákrocích (preparace kavity, broušení zubů). Laserová terapie je rovněž doporučována na zvýšení odolnosti skloviny a k ochraně proti nadměrné demineralizaci. U pacientů oblíbenou aplikací je léčba přecitlivělosti zubů a zubních krčků nebo odstranění otlaků po snímacích protézách. Samozřejmostí se stalo použití laseru k zacelení ran a prevenci proti zánětům po extrakci zubu či ke zlepšení hemostázy a urychlení hojení po stomatochirurgických zákrocích. LLLT se osvědčuje jako metoda první volby u neuralgie trigeminu.

 

 

Terapeutický laser používaný ve stomatologii

Terapeutický laser používaný ve stomatologii

Terapeutický laser používaný ve stomatologii

 
 

powered by sirdik