8.2.2 Klasifikace laserů

Při expozici člověka laserovým záření se objevují rizika, která se u záření jiných zdrojů nevyskytují. Zavření očí a odvrácení hlavy, kterým se člověk brání poškození očí silným světlem například při pohledu na slunce, jsou jako ochrana před zářením většiny laserů příliš pomalé. Kromě toho vysílá mnoho laserů záření, které oči člověka vůbec neregistrují. Pro ochranu jsou proto stanovena pravidla, jejichž dodržování zaručuje, že k poškození očí nebo jiných částí lidského těla nedojde.

Výrobce laseru je odpovědný za zařazení systému v souladu s postupy uvedenými v ČSN EN 60825-1 (a jejich změnách). Všechny lasery jsou zařazeny do jedné ze sedmi klasifikačních tříd.

Třída 1

Lasery, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně podmínek sledování svazku pomocí optických přístrojů.

Třída 1M

Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 400 nm, které jsou bezpečné za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, ale mohou být nebezpečné, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.

Třída 2

Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Tato reakce může být považována za dostatečnou pro zajištění adekvátní ochrany za provozních podmínek, které lze předpokládat s dostatečně velkou pravděpodobností, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř svazku.

Třída 2M

Lasery vyzařující viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm, u kterých je ochrana zraku za normálních okolností zajištěna fyziologickými reakcemi zahrnujícími i mrkací reflex. Ale sledování výstupu laseru může být daleko nebezpečnější, jestliže uživatel použije pro sledování uvnitř svazku optické přístroje.

Třída 3R

Lasery vyzařující v rozsahu vlnových délek od 302,5 nm do 106 nm, u kterých je přímé sledování uvnitř svazku potenciálně nebezpečné, ale riziko je menší než u laserů třídy 3B. Rovněž je pro ně požadováno menší množství výrobních požadavků a kontrolních hodnot pro uživatele než u laserů třídy 3B. Přípustná mez záření (AEL) je pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 2 v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a pětinásobkem přípustné meze záření AEL pro třídu 1 pro ostatní vlnové délky.

Třída 3B

Lasery, u kterých je za normálních okolností nebezpečné, jestliže dojde k přímému ozáření svazkem (ve jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození zraku). Sledování difúzních odrazů je za běžných podmínek bezpečné.

Třída 4

Lasery, které jsou schopny produkovat nebezpečné difúzní odrazy. Mohou způsobit poškození pokožky a vznik požáru. Jejich používání vyžaduje mimořádnou pozornost.

 

Bezpečnostní symbol laseru třídy 2 a vyšší

Bezpečnostní symbol laseru třídy 2 a vyšší

 

Možnosti použití vybraných typů laserů

aktivní prostředí

vlnová délka

barva / spektrální oblast

možnosti použití

plyn  

 

ArF

193 nm

UV

oční lékařství

KrCl

222 nm

UV

oční lékařství, laserová ablace

KrF

248 nm

UV

oční lékařství

XeCl

308 nm

UV

oční lékařství

XeF

351 nm

UV

oční lékařství

argonový

488 nm, 514 nm

modrá, zelená

zelený zákal, diabetická retinopatie, spektroskopie

fluorovodíkový

2,7 μm

nedestruktivní testování

hélium-neonový

543 nm, 633 nm

zelená, červená

zaměřování polohy

kryptonový

476 nm, 528 nm, 568 nm, 647 nm

modrá, zelená, žlutá, červená

oční lékařství

CO2

10,6 μm

zubní lékařství

pevná látka  

 

rubínový

694 nm

červená

odstraňování tetování,

historicky první laser (1960)

Nd:YAG

1064 nm

chirurgie, spektroskopie

Ho:YAG

2,1 μm

chirurgie, zubní lékařství

Er:YAG

2,94 μm

chirurgie, zubní lékařství

Ti:safír

690 - 1 000 nm

červená, IČ

spektroskopie

polovodiče

 

GaAs

650 nm, 840 nm

červená, IČ

laserová ukazovátka, tiskárny

GaAlAs

670 - 830 nm

červená

rehabilitace, dermatologie, gynekologie, stomatologie

AlGaInP

650 nm

červená

přehrávače DVD

GaN

405 nm

modrá

blue-ray disky

InGaAlP

630 - 685 nm

červená

lékařství

 
 

powered by sirdik