5.9.4 Kauzální léčba

Představuje léčebné úsilí, soustředěné na obnovu krvetvorby. Po ozáření nižšími dávkami je vhodné podávat vybrané hematopoetické růstové faktory (cytokiny), které jsou schopny stimulovat zbylé kmenové buňky krvetvorby a zkrátit tak nebezpečné údobí dřeňové aplazie.

Transplantace kmenových buněk krvetvorby umožňuje v případě úplného zničení kmenových buněk krvetvorby, případně nedostatečného počtu zbylých kmenových buněk k repopulaci, osídlit krvetvorné prostory kmenovými buňkami dárce při respektování imunologických zásad transplantace.

Zatímco aplikace cytokinů je doposud stále diskutovanou otázkou vzhledem k jejich nežádoucím vedlejším účinkům, je včasná transplantace kmenových buněk krvetvorby  ověřenou metodou léčby dřeňových útlumů. Veškeré imunologické problémy transplantací je možné řešit podáním vlastní (autologní) dříve zamrazené krvetvorné dřeně chráněné v odpovídajících, i když v nákladných podmínkách dostupných oddělení tkáňových bank, zřízených ve velkých nemocnicích. Takové řešení je možné jen pro vybrané skupiny vysoce ohrožených osob.

Etickou otázkou transplantační léčby je její dostupnost, zvláště při dramatickém vzestupu jejich oprávněných indikací. Současná možnost in vitro pomnožení kmenových buněk krvetvorby izolovaných z periferní krve představuje dobrou naději pro případně ozářené jedince.

 
 

powered by sirdik