5.9.3 Podpůrná léčba

Zahrnuje prevenci a předcházení infekčním komplikacím ANO izolací nemocných, jejich léčbu antibiotiky k potlačení endogenních i exogenních infekcí a podávání transfuzí plné krve, erytrocytů nebo trombocytů podle aktuální situace, podávání sterilní potravy a tekutin a další opatření podle možností pracoviště.

 
 

powered by sirdik