5.9.2 Kombinovaná radiační poškození (mixty)

V případě, že radiační poškození organizmu doprovází další poranění způsobené tlakovou vlnou nebo tepelným zářením, hovoříme, o kombinovaném radiačním poškození - mixtu. Uvedené poškozující faktory výrazně zhoršují prognózu úspěšné léčby nemoci z ozáření a naopak. Tento vztah označujeme jako pravidlo vzájemného přitížení.

Je nezbytné řešit tato kombinovaná poranění komplexně, v úzké spolupráci s dalšími specialisty (chirurg, dermatolog, toxikolog aj.). Ti následně určí časový postup jednotlivých terapeutických postupů a zákroků a zváží jejich únosnost s ohledem na celkový stav postiženého. Je třeba si uvědomit, že léčba ostatních postižení (trauma, popáleniny) má přednost před léčbou deterministických účinků ionizujícího záření.

 
 

powered by sirdik